Fillery - specjalnie przygotowane preparaty pochodzenia ludzkiego

Jedna z metod powiększania ust zakłada stosowanie w tym celu nie implantów, ale fillerów pochodzenia ludzkiego. Fillery to specjalnie przygotowane preparaty będące pochodnymi ludzkich tkanek. Na te przygotowane z tkanek innych osób decyduje się stosunkowo mała grupa pacjentów, zdecydowanie większą popularnością cieszą się bowiem filltery pochodzące z tkanek pobranych z własnego organizmu pacjenta.

W przypadku kwasu hialuronowego trudno mówić o jakichkolwiek stwarzanych przez niego problemach, ryzyko powikłań jest więc bliskie zeru. Mówiąc o pewnych niedociągnięciach mamy na uwadze jedynie to, że po zabiegu dość długo utrzymuje się opuchlizna tkanek, a to stwarza spory dyskomfort.